Wie

Op 1 oktober 2014 zijn we als gezin, door de Zending Hersteld Hervormde Kerk, uitgezonden naar Suriname om daar de inheemse gemeente in Powakka te dienen.

Al heel vroeg wist ik dat de Heere mij riep tot het zendingswerk. Over het hoe en wat tastte ik nog in het duister. Ook voor mijn vrouw was lange tijd, ook voor we elkaar kenden, de vraag of de Heere haar niet riep tot het zendingswerk. Bij onze eerste ontmoeting kregen we het daar over en gelijk was er de klik. Het is dan ook wonderlijk dat het, nu zoveel jaren later, zover gekomen is dat de Heere ons geroepen heeft tot een taak op het zendingsveld. Suriname is niet de eerste plaats waar je aan denkt bij zending, maar de Heere heeft laten zien ook daar werkers te willen gebruiken tot uitbreiding van Zijn koninkrijk.

Toen we,voor ons huwelijk, samen spraken over het zendingswerk had dat een hele andere dimensie dan nu. Dat heeft grotendeels te maken met het feit dat de Heere ons vier jongens geschonken heeft. Dat maakt onze taak er niet gemakkelijker op. Toch heeft de Heere beloofd ook voor hen te zullen zorgen. Dat geeft rust in onze harten.

We vinden het fijn dat u belangstelling toont door deze website te bezoeken en hopen dat u ook in de toekomst aan ons en het werk in Suriname denkt. Wilt u ons werk financieel steunen dan kan dat via de website van de ZHHK.

Verjaardagen

A. Meuleman 1 december
H. Meuleman 25 mei
Wilem 8 juni (2009)
Mark 30 maart (2011)
Gerald 12 oktober (2012)
Rick 29 juli (2014)

Ondertussen zijn er alweer veel dingen veranderd in de gemeente, maar ook in ons gezin. Omdat Willem, de oudste van het stel, over niet al te lange tijd naar het middelbaar onderwijs moet, moesten we besluiten om terug te keren naar Nederland. Helaas wonen we in Suriname te ver van een middelbare school die goed aansluit op het onderwijs in Nederland. Per 1 mei 2020 keren we, D.V., terug naar Nederland.