Blijdschap!

In de afgelopen tijd is er niet veel veranderd aan deze website. Het is niet zo gemakkelijk om te schrijven over het werk en het leven in Suriname. Het is denk ik wel duidelijk dat niet iedereen het even fijn vindt om zichzelf terug te vinden op de website van de voorganger! Maar nu toch een berichtje uit de gemeente. Het is namelijk best bijzonder om te mogen melden dat een aantal personen in onze gemeente belijdenis mochten doen. Eén van deze personen is daarbij ook gedoopt. We mogen zien dat, ondanks veel tegenstand en tegenslag, de Heere doorgaat met Zijn werk. Op de onderstaande foto een impressie van de belijdeniscatechisaties die voorafgingen aan de belijdenis zelf.

Belijdeniscatechisatie 2019

Merkwaardige lichtpuntjes

Voor iemand die op het zendingsveld arbeidt, is het lezen van de Handelingen altijd een ontmoedigende aangelegenheid. Daar wordt verteld dat, toen Paulus ongeveer drie jaar gepredikt had in Efeze, een zilversmid, die tempeltjes van Artemis fabriceerde en daaraan heel wat geld verdiende, zijn zaak wel kon sluiten omdat de verkoop verontrustend snel begon terug te lopen. Hoe menig zendeling heeft niet vele jaren geduldig en biddend zijn werk gedaan, zonder dat ooit een fabrikant van amuletten of soortgelijke artikelen ook maar enige vermindering van zijn omzet behoefde te constateren. Nee, die Handelingen zijn zo overweldigend, dat een gewoon mens neiging krijgt om weg te kruipen bij het lezen.

Maar zodra die “iemand op het zendingsveld” begint met ’t lezen van de brieven van Paulus, bemerkt hij al spoedig dat ook in die tijd al donkeren schaduwen zich vertoonden. Het beeld, dat wij van verschillende gemeentes krijgen, is lang niet altijd alleen maar stralend. er bleken ook toen al misstanden zicht te openbaren, onenigheden, twijfelingen, slapheid en verwereldlijking. Daar zou een ontmoedigde zendingsarbeider zich dus mee kunnen troosten. Maar als hij dieper zou indringen in de boodschap van de brieven, zou hij al spoedig bemerken, dat temidden van die schaduwen, die in de brieven inderdaad nooit verheeld worden, toch steeds merkwaardige lichtpuntjes schitteren en het zijn die lichtpuntjes, die wijzen op het grote en voortgaande werk van de Heilige Geest.

Uit: Ik geloof in de Heilige Geest, J.H. Bavinck

Nieuwsbrief februari 2016

Er is maandag 22 februari een nieuwe nieuwsbrief verschenen. Als u deze wilt lezen dan kunt u zich aanmelden via deze website onder het kopje ‘nieuwsbrief’. In deze nieuwsbrief gaat het onder andere over de kerstfeestviering in Powakka, over Bijbelstudies en andere activiteiten. Nieuwsbrief-06

Reformatorisch Dagblad 22-1-2016

IMG_3009

Zo’n anderhalve week lang had de Nederlandse Hellen Meuleman (42) in Suriname last van het zikavirus. Ze blijft er rustig onder. „De Heere is Degene Die alles in Zijn hand houdt, in Nederland, maar ook hier, in Suriname. Dat geeft rust”, belijdt ze.

Hellen Meuleman-Bongiovanni is de vrouw van zendingspredikant Ammiël Meuleman van de Hersteld Hervormde Kerk. Hij leidt een evangelisatiepost in Klein Powakka, een dorpje met honderd inwoners, vanaf Paramaribo een uur rijden de jungle in.

Hellen, moeder van vier jongens in de leeftijd van 1,5 tot 6 jaar, voelde zich zaterdag 9 januari niet zo lekker. „Ach, dat heb je wel vaker. Maar ik kreeg ook kleine, ronde vlekjes op mijn huid, over het hele lichaam. Op mijn vingers werden ze bultjes, die pijnlijk werden en jeukten.”

De volgende morgen woonde ze wel de dienst bij, maar daarna belandde ze op bed, met 38,2 graden koorts. „Ik heb die hele dag op bed gelegen, met de gordijnen dicht. Ik kon het licht niet verdragen. Ook kreeg ik oogontsteking en kon ik niet naar achteren of beneden kijken, net alsof ik migraine had. Verder had ik voorhoofdsholteontsteking.”

Op maandag ging Hellen alweer een beetje voor het gezin zorgen, en vanaf dinsdag bijna helemaal. „Ammiël heeft wel tot en met woensdag de jongens gedoucht. Maar als moeder ga je gewoon weer aan de slag. Als mijn man ziek was geweest, had hij vier dagen op bed gelegen.”

Ondertussen had ook juf Hannekie Coster, uit Staphorst, de ziekte te pakken. „Zij heeft gewoon de hele week les gegeven. Ze had minder verschijnselen dan ik.” Na verloop van tijd werden de ziekteverschijnselen bij Hellen minder, maar ze hield wel last van gewrichtspijn, soms in de polsen of de vingers en tot afgelopen woensdag in de enkels. „Ik kon dan niet goed lopen.”

Langzamerhand komen de zendingswerkers in Suriname erachter dat de ziekteverschijnselen het gevolg waren van het zikavirus. „Onze kinderwerkster, Annelies Groothuis, liep dezelfde verschijnselen een maand geleden al op. Zij kwam er via internet en familieleden erachter dat het zika moest zijn.” Hellen heeft het virus opgelopen door een muggenbeet. „Die veroorzaakte een bult van zo’n 10 centimeter waar ik veel last van had.”

Het virus neemt in Zuid-Amerika epidemische vormen aan. „Een buurmeisje van Annelies had het al in november. Ook de familie Bijkerk, die voor de MAF in Paramaribo werkt, heeft het gehad. Mijn man heeft een tijgermug doodgeslagen die vers bloed met zich meedroeg. Die heeft hem of Rick van 3 jaar geprikt.”

Geen zorgen

Hellen maakt zich geen zorgen over de mogelijke gevolgen van het virus. Het zou in de eerste drie maanden van zwangerschappen de baarmoeder verkleinen. „In het begin dacht ik even: Help! Ik bleek echter niet zwanger.”

Het belangrijkste is echter dat de Heere alles leidt, aldus Hellen. We nemen onze voorzorgsmaatregelen, ’s nachts een klamboe en overdags insmeren met een antimuggenstift. Nederlanders denken alles te kunnen regelen, maar het is juist de Heere God die alles bestuurt, ook de zika-epidemie. Hij heeft echt alles in de hand.”

 

Gezegend 2016!

IMG_6382 Kerstfeestviering 2015IMG_6354

Aan het begin van het nieuwe jaar willen we iedereen een gezegend 2016 toewensen! De toekomst is voor iedereen ongewis, maar de Heere weet hoe het is en hoe het gaat. Laat dat voor ons allemaal tot een troost zijn. Hij weet ook hoe het zal gaan met het zendingswerk in Powakka. Hij weet van alle aanvallen van de vorst der duisternis. Gelukkig mogen we geloven en ervaren dat de poorten der hel Zijn gemeente nooit zullen overweldigen. Wij willen u vragen blijvend het werk hier in Powakka op te dragen aan de genadetroon. De Heere wil gebeden zijn. Bid ook in het bijzonder voor het werk van de zending in Malawi als voor die post een nieuwe persoon zal moeten worden gezocht als vervanging voor ds. Klopstra en ds. Oomen die terug zullen keren naar Nederland.

We willen bij dezen ook iedereen bedanken die ons aan ons heeft gedacht door het sturen van een kaart bij een verjaardag en aan het einde van het jaar. Fijn dat er zoveel mensen zijn die aan ons denken. Veel mensen die wij helemaal niet kennen, maar toch het werk van de zending een warm hart toedragen. Hartelijk dank!

Een hartelijke groet uit Powakka,

Familie Meuleman

 

 

IMG_5894

Nieuw vervoer!

Het is alweer even geleden, maar toch wil ik er nog even aandacht aan schenken.

Ons oude busje was totaal op. Het werd daarom tijd voor een nieuwe. Na veel gezoek hebben we een prachtige Toyota Hiace bus aan weten te schaffen. Eigenlijk is het een klein vrachtwagentje. Niet alleen het vervoer van gemeenteleden is een stuk gemakkelijker geworden, ook de aanvoer van materialen (bijvoorbeeld hout, cement, koelkast, enz.) is een stuk vergemakkelijkt. Met name de gemeente van Elspeet heeft zich ingezet om het benodigde bedrag bijeen te krijgen. Waarvoor hartelijk dank! IMG_5481

Bijbelvertalen

Onlangs was ik bij een bijeenkomst waar gesproken werd over het vertalen van de Bijbel. Eén van de moeilijkheden bij het vertalen van de Bijbel in het Sranantongo (het Surinaams) is hoe je ‘Heilige Geest’ moet vertalen. Voor geest heb je in Sranantongo twee belangrijke woorden. Het ene woord is ‘yeye’ en wordt gebruikt voor de menselijke geest. Het andere woord is ‘winti’ en wordt gebruikt voor de G(g)oddelijke geest(en). Op papier lijkt de keus niet moeilijk. Dan zou je gewoon met Santa Winti vertalen. Maar,… als je weet dat winti de connotatie heeft van afgodendienst, van Voodoo en van allerlei geestelijke boosheden in de lucht, dan wordt het toch een ander verhaal. Vrijwel alle Surinaamse vertalingen kiezen daarom toch voor Santa Yeye.

Eén van de sprekers voerde echter een pleidooi voor het gebruik van Santa Winti. Hij zei: We moeten met een vertaling de mensen dicht op de huid zitten. Zo dicht dat het ongemakkelijk gaat worden. Winti, dat komt dichtbij. Dat is iets waar de mensen hier dagelijks mee bezig zijn. Wanneer we ‘Heilige Geest’ vertalen met Santa Yeye dan kunnen de Winti en de Heilige Geest naast en met elkaar blijven voortbestaan. (Een vorm van synkretisme die in Suriname veel voorkomt.) Als we echter vertalen met Santa Winti dan komt Gods Winti recht tegenover alle andere winti’s te staan. Dan moet er een keuze gemaakt worden: óf de Heere óf de afgoden. U begrijpt dat het gevoerde pleidooi niet alleen over dit ene woordje ging, maar het hele Bijbelvertaalwerk aangaat.

7x gedoopt…

IMG_1112Ondertussen heeft iedereen in Nederland wel van overdoop gehoord, ook binnen de reformatorische kerken is het een ‘hot item’. Overdoop lijkt in Suriname ook aan de orde van de dag te zijn. Onlangs hoorde ik daarover een verhaal waardoor ik aan de bekende uitspraak van Luther moest denken dat wanneer de doop van zijn (Luthers) geloof zou afhangen hij elke keer opnieuw gedoopt zou moeten worden. Het is hier namelijk nogal te doen gebruikelijk om te wisselen van kerk. Wanneer je naar een andere kerk bent gegaan ben je bekeerd naar de echte kerk, zo meent men. Bij bekering hoort natuurlijk dan de doop. Het verhaal gaat dat er een man is in de volle evangelie gemeente vlakbij ons die op die manier al voor de zevende (7e) keer gedoopt is! Wat in en in triest als geloof en bekering ons werk zijn. Als geloof en bekering afhangen van ons doen en ons verbond met God. Wat blijft er dan over dan alleen te steunen op het eigen geloof en het eigen werk en op de eigen doop. Is het wonder van het evangelie niet juist dat God voor ons kiest in plaats van wij voor Hem? Juist de kinderdoop laat Gods genade, Gods gift aan onwillige en zondige mensen zien. Wat een rijke God en een rijk evangelie laat God ons zien in Zijn verbond! 1x is genoeg…