beroep naar Suriname

Bericht uit het Reformatorisch Dagblad 2 oktober 2013

Beroepen: door het breed moderamen van de generale synode als zendingspredikant in Suriname, kand. A. Meuleman te Hilversum.