RD 02-10-2014 Kand. A. Meuleman bevestigd tot zendingspredikant HHK

Kand. A. Meuleman is woensdag bevestigd tot zendingspredikant namens de Zending Hersteld 
Hervormde Kerk in Suriname. 
De dienst in de Nieuwe Kerk van Huizen werd geleid door dr. W. van Vlastuin. Deze preekte over 
1 Timotheüs 4:16. Aan de handoplegging namen deel dr. W. van Vlastuin, ds. J. C. den Ouden, ds. D. Heemskerk, ds. J. Joppe, ds. Joh. Post, ds. C. J. P. van der Bas, ds. M. van Sligtenhorst, ds. W. M. van der Linden en ouderling 
M. Korver. Daarna verrichtte 
ds. J. C. den Ouden de uitzending. 
’s Avonds bediende ds. Meule­man het Woord uit Psalm 87:5. Hij werd toegesproken door ds. R. W. Mulder namens de generale synode, door ds. J. Joppe namens de classis Midden, en door ouderling M. Korver namens de hersteld hervormde gemeente van Huizen. Het echtpaar Meuleman vertrekt volgende week met zijn vier kinderen naar Suriname.