Nieuwsbrief

Door middel van deze website willen we meer bekendheid geven aan het werk in Suriname. De informatie op deze website blijft echter beperkt tot feitelijke gegevens en belangrijke data. In de nieuwsbrieven die op regelmatige basis zullen verschijnen willen we meer uit de doeken doen van het wel en wee van de gemeente en van ons als familie. Wanneer u daarin geïnteresseerd bent kunt u zich hieronder inschrijven voor de nieuwsbrief.

 

U ontvangt dan ongeveer 4 keer per jaar deze nieuwsbrief. Wilt u zich weer afmelden, dan kan dat door op de unsubscribe link te klikken onder aan de nieuwsbrief.