Merkwaardige lichtpuntjes

Voor iemand die op het zendingsveld arbeidt, is het lezen van de Handelingen altijd een ontmoedigende aangelegenheid. Daar wordt verteld dat, toen Paulus ongeveer drie jaar gepredikt had in Efeze, een zilversmid, die tempeltjes van Artemis fabriceerde en daaraan heel wat geld verdiende, zijn zaak wel kon sluiten omdat de verkoop verontrustend snel begon terug te lopen. Hoe menig zendeling heeft niet vele jaren geduldig en biddend zijn werk gedaan, zonder dat ooit een fabrikant van amuletten of soortgelijke artikelen ook maar enige vermindering van zijn omzet behoefde te constateren. Nee, die Handelingen zijn zo overweldigend, dat een gewoon mens neiging krijgt om weg te kruipen bij het lezen.

Maar zodra die “iemand op het zendingsveld” begint met ’t lezen van de brieven van Paulus, bemerkt hij al spoedig dat ook in die tijd al donkeren schaduwen zich vertoonden. Het beeld, dat wij van verschillende gemeentes krijgen, is lang niet altijd alleen maar stralend. er bleken ook toen al misstanden zicht te openbaren, onenigheden, twijfelingen, slapheid en verwereldlijking. Daar zou een ontmoedigde zendingsarbeider zich dus mee kunnen troosten. Maar als hij dieper zou indringen in de boodschap van de brieven, zou hij al spoedig bemerken, dat temidden van die schaduwen, die in de brieven inderdaad nooit verheeld worden, toch steeds merkwaardige lichtpuntjes schitteren en het zijn die lichtpuntjes, die wijzen op het grote en voortgaande werk van de Heilige Geest.

Uit: Ik geloof in de Heilige Geest, J.H. Bavinck