Home

Op woensdag 1 oktober zijn wij uitgezonden naar Suriname om daar de inheemse gemeente in Powakka te dienen.

Door middel van deze website willen we meer bekendheid geven aan het werk in Suriname. De informatie op deze website blijft beperkt tot feitelijke gegevens en belangrijke data. In de nieuwsbrieven die op regelmatige basis zullen verschijnen willen we meer uit de doeken doen van het wel en wee van de gemeente en van ons als familie. Wanneer u daarin geïnteresseerd bent kunt u zich op deze website inschrijven voor de nieuwsbrief.

Wij danken u alvast hartelijke dat u de moeite heeft genomen deze website te bezoeken. Wij hopen dat u ook in de toekomst aan ons en het werk in Suriname denkt.

 

Hartelijke groet,

 

Fam. A. Meuleman

Gezelligemiddag-381