Het ene schaap van Christus

We zitten hier in een uitgestrekt gebied waar maar relatief weinig mensen wonen. Soms bekruipt me het gevoel dat we beter zending zouden kunnen bedrijven op een plaats waar veel mensen wonen. Denk aan de grote steden van Azie. De Heere weet ook af van dat gevoel en die gedachten. Onlangs werd ik onverwacht bemoedigd bij het voorbereiden van een Bijbelstudie over het verloren schaap (Lukas 15). Ter voorbereiding las ik onder andere wat Spurgeon schrijft over dat gedeelte in zijn boek ” Gelijkenissen van de Heiland”.

Hij schrijft o.a. “Nog eens, deze tekst is de groote zendingsvolmacht voor geheel de kerke Gods. Wij moeten, evenals de Heiland, heengaan om te zoeken en te redden wat verloren was, en wij moeten dit doen, niet alleen voor het groot aantal der Heidenen; maar ook voor een enkelen van hen. Ik erken dat er een groote kracht is in het argument van groote getallen – zoo vele honderden millioenen in China, zoo vele honderen millioenen in Indie; maar indien er ergens in de wereld nog slechts een enkel onbekeerd persoon was, dan zou het voor geheel de Christelijke kerk de moeite waard zijn om dien eenen persoon op te zoeken; want Hij, die grooter is dan de Kerk, (..) heeft de hemel verlaten (..) om uit te gaan naar dien eenen, die afgedwaald was. Geeft dus niet zoo veel om groote getallen: gaat heen en redt de kleinste stammen. (..) Uw Heere heeft dit gedaan, en hier is uwe volmacht om hetzelfde te doen.”

IMG_1572