Hellen naar Nederland

IMG_3009Hellen hoopt vandaag, samen met de twee jongste jongens Gerald en Rick, naar Nederland te vertrekken. Zij zal daar een maand blijven in verband met de plotselinge ernstige verslechtering van de ziekte van haar moeder. Voor ons allemaal, ook voor de jongens, zal dit geen gemakkelijke periode zijn. We zijn dankbaar dat er is voorzien in een onderkomen en vervoer voor Hellen in Nederland. “Onze hulp is van de Heere, Die hemel en aarde gemaakt heeft”.