Gezegend 2016!

IMG_6382 Kerstfeestviering 2015IMG_6354

Aan het begin van het nieuwe jaar willen we iedereen een gezegend 2016 toewensen! De toekomst is voor iedereen ongewis, maar de Heere weet hoe het is en hoe het gaat. Laat dat voor ons allemaal tot een troost zijn. Hij weet ook hoe het zal gaan met het zendingswerk in Powakka. Hij weet van alle aanvallen van de vorst der duisternis. Gelukkig mogen we geloven en ervaren dat de poorten der hel Zijn gemeente nooit zullen overweldigen. Wij willen u vragen blijvend het werk hier in Powakka op te dragen aan de genadetroon. De Heere wil gebeden zijn. Bid ook in het bijzonder voor het werk van de zending in Malawi als voor die post een nieuwe persoon zal moeten worden gezocht als vervanging voor ds. Klopstra en ds. Oomen die terug zullen keren naar Nederland.

We willen bij dezen ook iedereen bedanken die ons aan ons heeft gedacht door het sturen van een kaart bij een verjaardag en aan het einde van het jaar. Fijn dat er zoveel mensen zijn die aan ons denken. Veel mensen die wij helemaal niet kennen, maar toch het werk van de zending een warm hart toedragen. Hartelijk dank!

Een hartelijke groet uit Powakka,

Familie Meuleman

 

 

IMG_5894