Reageer op: Vasten als TFC (of samen met de familie)

Home Forums TFC Discussiegroep Vasten als TFC (of samen met de familie) Reageer op: Vasten als TFC (of samen met de familie)

#280
Jacco Huijzer
TFC Lid

Ik heb even gekeken wat Brakel in zijn ‘Redelijke Godsdienst’ zegt (deel II, hfst. 32). Even wat citaten:
“Vasten is een buitengewone godsdienstige oefening, waarin een gelovige zich een dag onthoudt van alles wat het lichaam verkwikt, en zich zowel naar het lichaam als naar de ziel voor God verootmoedigt, als een middel om zijn begeerte te verkrijgen.”
“Het is droevig, en een teken van groot verval in de kerk, dat men zo weinig werk maakt van het vasten, zowel openbaar als verborgen. Daarom moeten allen die nauwgezet godzalig willen leven, en die het goede van Sion willen zien, zich aansporen tot het beoefenen van deze plicht.”
“Zijn er een paar godzaligen overeengekomen om een dag af te zonderen, tracht dan daarbij te zijn, en wek zelf andere godzaligen daartoe op. De Heere zal daar zeker aanwezig zijn. Hij zal tot u komen en u zegenen. het zal een goede band van liefde onder elkaar maken, het zal zijn tot een heilige omgang met elkaar, tot opscherping van de liefde en goede werken.”
“Maakt u werk van persoonlijke vastendagen, dan zult u ondervinden dat de belofte waar zal zijn, en aan u vervuld zal worden: “Uw Vader zal het u vergelden” (Matth. 6:18). De Heere zal tonen dat het Hem aangenaam is. hij zal uw licht vermenigvuldigen, uw hart versterken in het geloof, u zult na verloop van tijd merken dat u dichter bij God bent, u zult meer ingetogen, bedachtzamer, nauwgezetter van geweten leven, meer kracht krijgen tegen de zonde, en meer vertroosting van de Heere ontvangen. Wie zich hierin heeft geoefend, heeft het nooit berouwd, en wij willen het als een bijzonder middel om te groeien aanprijzen.”