Auteur: Ammiël Meuleman

Meer zendingswerk onder de indianen!

Het was voor ons een verrassing dat bij de bevestiging op 1 oktober j.l. ook mevrouw Mijnders – van Woerden (schrijfster van o.a. “De vrouw met het boek”, Bonisa) aanwezig was. Vooraf had zij aangegeven dat ze het vanwege haar leeftijd niet meer zag zitten, maar ze was dus toch aanwezig. Zij wilde hiermee haar hartelijke verbondenheid met het zendingswerk in Suriname uitdrukken. Al sinds jaren is zij bekend met het zendingswerk onder de Indianen in het zuiden van Suriname. In dit afgelegen gebied hebben haar dochter en schoonzoon jarenlang Gods Woord mogen brengen. De ervaringen en gesprekken die zij in die tijd gevoerd heeft met de Indianen hebben geresulteerd in het indrukwekkende kinderboek “De Indiaan met de brief”. Nog steeds is zij actief voor dit gebied d.m.v. de stichting “De Lichtkring” (www.stichtingdelichtkring.nl). Enkele dagen na de bevestiging hebben we samen mevrouw Van Woerden bezocht. Het was een fijne ontmoeting. Bijzonder was ook dat Cees Koelewijn en zijn vrouw daarbij aanwezig waren. Cees heeft jarenlang onder de Trio Indianen gewerkt en veel verhalen van de Indianen opgeschreven. Dit ‘testament’ kreeg ik van hem overhandigd. Dit boek is een geweldige manier om kennis te nemen van de leef-, en denkwereld van de Indianen en ik hoop dat het mij zal helpen de Indianen, die zo heel anders denken als wij, beter te begrijpen. Meer informatie is te vinden op www.indianensuriname.nl

RD 02-10-2014 Kand. A. Meuleman bevestigd tot zendingspredikant HHK

Kand. A. Meuleman is woensdag bevestigd tot zendingspredikant namens de Zending Hersteld 
Hervormde Kerk in Suriname. 
De dienst in de Nieuwe Kerk van Huizen werd geleid door dr. W. van Vlastuin. Deze preekte over 
1 Timotheüs 4:16. Aan de handoplegging namen deel dr. W. van Vlastuin, ds. J. C. den Ouden, ds. D. Heemskerk, ds. J. Joppe, ds. Joh. Post, ds. C. J. P. van der Bas, ds. M. van Sligtenhorst, ds. W. M. van der Linden en ouderling 
M. Korver. Daarna verrichtte 
ds. J. C. den Ouden de uitzending. 
’s Avonds bediende ds. Meule­man het Woord uit Psalm 87:5. Hij werd toegesproken door ds. R. W. Mulder namens de generale synode, door ds. J. Joppe namens de classis Midden, en door ouderling M. Korver namens de hersteld hervormde gemeente van Huizen. Het echtpaar Meuleman vertrekt volgende week met zijn vier kinderen naar Suriname.