Auteur: Ammiël Meuleman

Verjaardag Mark

IMG_3400IMG_3300Mark is heel erg blij met alle post die hij heeft gehad voor zijn verjaardag. Gewone kaarten met mooie plaatjes, balonnen, stickerboeken, kaarsjes. Samen met Willem heeft hij alle brieven open gemaakt (foto rechts). Van alles kwam binnen en heeft de jongens rondedansjes van vreugde doen maken. Hartelijk dank! Samen met een vriendje en vriendinnetje uit Klein-Powakka zijn we ’s middags bij de vlindertuin geweest (foto boven).

Hellen naar Nederland

IMG_3009Hellen hoopt vandaag, samen met de twee jongste jongens Gerald en Rick, naar Nederland te vertrekken. Zij zal daar een maand blijven in verband met de plotselinge ernstige verslechtering van de ziekte van haar moeder. Voor ons allemaal, ook voor de jongens, zal dit geen gemakkelijke periode zijn. We zijn dankbaar dat er is voorzien in een onderkomen en vervoer voor Hellen in Nederland. “Onze hulp is van de Heere, Die hemel en aarde gemaakt heeft”.

Het ene schaap van Christus

We zitten hier in een uitgestrekt gebied waar maar relatief weinig mensen wonen. Soms bekruipt me het gevoel dat we beter zending zouden kunnen bedrijven op een plaats waar veel mensen wonen. Denk aan de grote steden van Azie. De Heere weet ook af van dat gevoel en die gedachten. Onlangs werd ik onverwacht bemoedigd bij het voorbereiden van een Bijbelstudie over het verloren schaap (Lukas 15). Ter voorbereiding las ik onder andere wat Spurgeon schrijft over dat gedeelte in zijn boek ” Gelijkenissen van de Heiland”.

Hij schrijft o.a. “Nog eens, deze tekst is de groote zendingsvolmacht voor geheel de kerke Gods. Wij moeten, evenals de Heiland, heengaan om te zoeken en te redden wat verloren was, en wij moeten dit doen, niet alleen voor het groot aantal der Heidenen; maar ook voor een enkelen van hen. Ik erken dat er een groote kracht is in het argument van groote getallen – zoo vele honderden millioenen in China, zoo vele honderen millioenen in Indie; maar indien er ergens in de wereld nog slechts een enkel onbekeerd persoon was, dan zou het voor geheel de Christelijke kerk de moeite waard zijn om dien eenen persoon op te zoeken; want Hij, die grooter is dan de Kerk, (..) heeft de hemel verlaten (..) om uit te gaan naar dien eenen, die afgedwaald was. Geeft dus niet zoo veel om groote getallen: gaat heen en redt de kleinste stammen. (..) Uw Heere heeft dit gedaan, en hier is uwe volmacht om hetzelfde te doen.”

IMG_1572

Gezegende kerstdagen

20141223_154043Via deze weg willen wij iedereen die met ons meeleeft gezegende kerstdagen en een zegenrijk 2015 toewensen. Wij willen iedereen die ons een kaart heeft gestuurd in het bijzonder bedanken. Helaas kunnen wij niet iedereen een kaart sturen, maar weet dat uw meeleven gewaardeerd wordt.

 

Hartelijke groet,

Fam. A. Meuleman

Dank

We willen iedereen die aan ons heeft gedacht door een kaartje te sturen of een tekening of wat dan ook, hartelijk bedanken. We waren overrompeld door de hoeveelheid post die we gelijk bij aankomst al ontvingen. Heel erg fijn!

Internet

We waren erg blij toen we vernamen dat internet het weer deed in Powakka. Helaas is internet er sinds een paar dagen weer helemaal mee gestopt. Wanneer u ons een berichtje wil sturen via de mail of via deze site reken er dan op dat het even duurt voordat u bericht terug krijgt. Internetten moet nu namelijk buitenshuis in een internetcafe op 20 minuten afstand van ons huis plaatsvinden.

Visumperikelen

Het was eigenlijk de bedoeling om 9 oktober naar Suriname te reizen. Onze visa waren echter tot begin deze week niet afgegeven. Gelukkig is dat ondertussen wel gebeurd, waarvoor we erg dankbaar zijn. Het was woensdagmiddag echter al te laat om alles verder te regelen. Daarom is onze reis nu uitgesteld tot volgende week zaterdag. Weer een beetje vertraging, maar we zijn dankbaar dat we nu toch een visum hebben. De Heere heeft gebeden verhoord!

Meer zendingswerk onder de indianen!

Het was voor ons een verrassing dat bij de bevestiging op 1 oktober j.l. ook mevrouw Mijnders – van Woerden (schrijfster van o.a. “De vrouw met het boek”, Bonisa) aanwezig was. Vooraf had zij aangegeven dat ze het vanwege haar leeftijd niet meer zag zitten, maar ze was dus toch aanwezig. Zij wilde hiermee haar hartelijke verbondenheid met het zendingswerk in Suriname uitdrukken. Al sinds jaren is zij bekend met het zendingswerk onder de Indianen in het zuiden van Suriname. In dit afgelegen gebied hebben haar dochter en schoonzoon jarenlang Gods Woord mogen brengen. De ervaringen en gesprekken die zij in die tijd gevoerd heeft met de Indianen hebben geresulteerd in het indrukwekkende kinderboek “De Indiaan met de brief”. Nog steeds is zij actief voor dit gebied d.m.v. de stichting “De Lichtkring” (www.stichtingdelichtkring.nl). Enkele dagen na de bevestiging hebben we samen mevrouw Van Woerden bezocht. Het was een fijne ontmoeting. Bijzonder was ook dat Cees Koelewijn en zijn vrouw daarbij aanwezig waren. Cees heeft jarenlang onder de Trio Indianen gewerkt en veel verhalen van de Indianen opgeschreven. Dit ‘testament’ kreeg ik van hem overhandigd. Dit boek is een geweldige manier om kennis te nemen van de leef-, en denkwereld van de Indianen en ik hoop dat het mij zal helpen de Indianen, die zo heel anders denken als wij, beter te begrijpen. Meer informatie is te vinden op www.indianensuriname.nl